สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
โทรศัพท์ : 0-5336-9695 โทรทหาร: ๓๐๓๑๙๐๒ E-Mail : signal.3afdc@gmail.com 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.