Uncategorised

ข่าวสาร
คลิกเพื่อดูรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน
เมื่อวันที่ 6 เม.ย.64 พันเอก ชูศักดิ์ ธีรากิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 พร้อมนายทหารสัญญาบัตร ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 อาจเป็นรูปภาพของ ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม


เมื่อวันที่ 6 เม.ย.64 จิตอาสาพระราชทาน 904 สำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดดอนจั่น” เนื่องในวันจักรี
โดยมี  นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน  ณ วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, อาหาร และกลางแจ้ง
เมื่อวันที่ 5 เม.ย.64 พลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 เป็นประธาน พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ครบรอบปีที่ 30 และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของกำลังพล สนภ.3 นทพ. จำนวน 136 ทุน โดยมี อดีตผู้บังคับบัญชาสำนักงานพัฒนาภาค 3, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ กองบังคับการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
 อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 จิตอาสาพระราชทาน 904 สำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี...นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน  ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.64 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 โครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน และโครงการเกษตรผสมผสานฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
-ตรวจเยี่ยมเกษตรกรตัวอย่าง นายคำหล้า คล้ายคำ และกลุ่มส่งเสริมอาชีพหนมไทวัง บ.นากล่ำ ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
-ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการขุดลอกลำน้ำ บ.วังเบน ม.8 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน
-และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านวังเบนภูธรอุปถัมภ์
โดยมี...พลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3, พันเอก อนุมาศ พินิจชอบ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 ร่วมให้การต้อนรับ
ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.น้ำปาด, อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "ถังเก็บน้ำ aa ค.ส.ล. บ.ผาลาด าคคาาม จ100 ลบ.ม. t"

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.64 พ.อ. อภิรัชฎ์ รามนัฎ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  โดยมี...พ.อ. ยุธิส พันธ์ทวี ผบ.นพค.35 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ  ณ พื้นที่ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.64 พ.อ. ยุทธชัย จันทรวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี...พ.อ. มนต์รัตน์ รัตนวานิช ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ  ณ พื้นที่ อ.แม่สะเรียง
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และสถานที่ในร่ม

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.64 พลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป, ให้โอวาทและพบปะกำลังพล และตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ นพค.34 สนภ.3 นทพ.โดยมี...พันเอก อนุมาศ พินิจชอบ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ  ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.64 ชุดบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 เพื่อประสานการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ ในห้วงฤดูแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร โดยมี... พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธาน  ณ สนามกีฬาค่ายกาวิละ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม  
เมื่อวันที่ 31 มี.ค.64 พันเอก นิธิกรณ์ คำแก้ว รองเสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 3 พร้อมนายทหารสัญญาบัตร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2564 และงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2564 และการจัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ โดยมี...นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และกลางแจ้ง  
มื่อวันที่ 30 มี.ค.64 จิตอาสาพระราชทาน 904 และกำลังพล สนภ.3 นทพ. พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 9,000 ลิตร ได้ดำเนินการการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านรอบที่ตั้งหน่วย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี 2564 ครบ 134 ปี 8 เมษายน 2564 โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น 212 ครัวเรือน
574 คน  ณ บ้านดงป่าหวาย หมู่ 8 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
 อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน  
เมื่อวันที่ 25 มี.ค.64 พันเอก นิธิกรณ์ คำแก้ว รองเสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และติดตามการเตรียมการฝึกจิตอาสาของศูนย์จิตอาสา ภาค 3 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)
โดยมี...พลตรี สาธร ศิริยานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3/เลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมกองบังคับการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
 อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง  
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.64 สำนักงานพัฒนาภาค 3 สนับสนุนให้กำลังพลออกกำลังกาย ตามนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยให้กำลังพลออกกำลังกายตามท่าออกกำลังกายพระราชทาน, วิ่ง และกิจกรรมในห้องฟิตเนส เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรง
ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
 อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน  
วันที่​ 22 มี.ค.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองพลทหารราบที่ 7 (ทุ่งยั้งทัพ) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
พันเอก นิธิกรณ์ คำแก้ว รองเสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 3 และจิตอาสา 904 ในสังกัดสำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ
-จัดรถครัวสนามขนาดใหญ่ จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ร่วมกับ กองพันพัฒนาที่ 3 , กองบิน 41 และ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ จำนวน 5,000 กล่อง และแจกจ่ายน้ำดื่ม จำนวน 5,000 ขวด
ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

 

 

 อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และข้อความพูดว่า "Jincoff ee IATHE ครวจ บก.ทท. CALTEX"

 
เมื่อวันที่ 19 มี.ค.64 สนภ.3 นทพ. จัดชุดตรวจ ศปม.บก.ทท.(นทพ.)
ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคโควิค-19 ของพื้นที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ได้ทำการตรวจสถานที่ ที่ทำการตรวจ ดังนี้.-
Jin Coffee, Jin Mart, Jin Delicious, Cafe Amazon, ร้านอาหาร ข้าวใหม่ ปลามัน, MC MC OUTLET STORE, ร้าน Gift Shop, PEARLY TEA, สยาม ทีวี จอมทอง, เทสโก้ โลตัส สาขา จอมทอง, ร้านขายยา เทสโก้ โลตัส ฟาร์มาซี และโรงภาพยนตร์ MAJOR CINEPLEX สาขา เทสโก้โลตัส สาขา จอมทอง
ผลการประเมิน...อยู่ในเกณฑ์ดี
ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้า, พนักงาน, ลูกจ้าง, ลูกค้า และผู้ใช้บริการ ส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค และยังคงเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ ชุดตรวจยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”
และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไป
ณ พื้นที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง  
เมื่อวันที่ 17 มี.ค.64 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบ 61 ปี ประจำปี 2564
ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
 อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง  
เมื่อวันที่ 12 มี.ค.64 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.)/ประธานอนุกรรมการสกัดกั้นยาเสพติด และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดของหน่วย ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ จ.เชียงราย ณ นรข.เขตเชียงราย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมี พลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 , พันเอก ยุธิส พันธ์ทวี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 , พันเอก พิชิต ทรงลักษณ์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 914 ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 พ.อ. ยุทธชัย จันทรวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ นายบุญรงศักดิ์ สายน้อย หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก สำรวจพื้นที่โครงการหลวงแม่สะป๊อก ในการดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในห้วงฤดูแล้ง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกำลังนั่ง
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64 โดย พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน 8 คัน และโรงจอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 22 คัน สำหรับจอดรถยนต์ส่วนตัวของกำลังพล และผู้มาติดต่อราชการเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเป็นสวัสดิการกำลังพล ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.64 สำนักงานพัฒนาภาค 3 สนับสนุนให้กำลังพลออกกำลังกาย ตามนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยให้กำลังพลออกกำลังกายตามท่าออกกำลังกายพระราชทาน, วิ่ง และกิจกรรมในห้องฟิตเนส เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรง
ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
 อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และผู้คนกำลังยืน  
เมื่อวันที่ 2 ก.พ.64 พ.อ. ยุทธชัย จันทรวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Web conference
โดยมี...พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม บก.สนภ.3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
 
 
   
เมื่อวันที่ 28 ม.ค.64 พันเอก ยุทธชัย จันทรวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ และชะลอการไหลของน้ำ ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ดังนี้.-
-จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ
-ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว
-ปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้นำชุมชน
-เยี่ยมชมแปลงเกษตรต่อยอดจากการสร้างฝาย
-เยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยมี...นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา, ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรม
ณ ลำน้ำแม่ทา บ้านทาดง ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.64 คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางมา มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาว พร้อมทั้งเครื่องนุ่งห่ม, อาหารและยารักษาโรค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว ให้กับ...ครูและนักเรียนโรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.32 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่และราษฎรในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว อีกทั้งยังร่วมเลี้ยงไอศกรีมเด็กนักเรียนอีกด้วย โดยมี คุณอลิสา
สิริภูบาล ประธานชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, พันเอก
จิรายุ จิตธรรม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ
ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 พลโท กิตติพงศ์ กาญจนาคม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(ฝ่ายพัฒนา)
ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง ระยะที่2 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย
โดยมี...พันเอก ยุทธชัย จันทรวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ พันเอก ยุธิส พันธ์ทวี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) มีความห่วงใยผู้ประสบภัยหนาว จึงมอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาว รวม จำนวน 100 ชุด ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว โดยมี...ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ร่วมแจกผ้าห่มกันหนาวด้วย ณ บ้านทาดง ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวที, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม
เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธาน มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ของ นทพ. (ไตรมาสที่ 2) ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านระบบ Web Conference ไปยังหน่วยที่มีที่ตั้งในส่วนภูมิภาค
โดยมี...การสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา (ไตรมาสที่ 1), การปฏิบัติงานตามนโยบาย ผบ.ทสส. พร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับ หน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี...รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. และกำลังพล สนภ.3 นทพ. ทุกนาย เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องอเนกประสงค์ สนภ.3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
เมื่อวันที่ 18 ม.ค.64 พันเอก ยุทธชัย จันทรวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมพิธีสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2564 โดยมี... พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธาน  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 18 ม.ค.64 โดย พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สำหรับจอดรถยนต์ส่วนตัวของกำลังพล และผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 36 คัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเป็นสวัสดิการกำลังพล ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 13 ม.ค.64  พ.อ. ยุทธชัย จันทรวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ
นายสมเดช ด้วงทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ นายช่างโยธาอาวุโส และผู้นำชุมชน ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการเร่งด่วน อ่างเก็บน้ำแม่สิน จ.สุโขทัย เพื่อกักเก็บน้ำต้นทุนของกรมทรัพยากรน้ำ ในงานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ พร้อมกับส่งมอบโครงการ ให้กับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จ.พิษณุโลก ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
เมื่อวันที่ 12 ม.ค.64 พันเอก กฤศ ศิริพงศ์ เสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 3 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย กำลังพล สำนักงานพัฒนาภาค 3 เพื่อเป็นการกวดขันกำลังพลให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามแนวทางการฝึกบุคคลเบื้องต้นของคู่มือการฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สวยงาม เป็นระเบียบอันเดียวกัน
ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.64 พันเอก ยุทธชัย จันทรวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3
-ร่วมคณะ พลตรี วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เข้าพบ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อประสานการปฏิบัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยติดตามเร่งรัดแผนงานโครงการฯ ที่ได้สั่งการไว้
-พร้อมทั้งลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชน ในการพัฒนาแหล่งน้ำหนองมโนราห์ บ.ป่าสักหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อรับทราบปัญหา ข้อเท็จจริง และประสานแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป
โดยมี...นายอำเภอแม่จัน, รองนายก ทต.จันจว้า และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมสำรวจ
ณ หนองมโนราห์ บ.ป่าสักหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 7 ม.ค.64 พลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 ให้การต้อนรับ นายศราวุฒิ ขันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข พร้อมคณะครูโรงเรียนสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ และ นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านทาดง ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ที่มาอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 7 ม.ค.64 พลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมเกี่ยวข้าวพร้อมกำลังพลของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาภาค 3 ซึ่งได้ปลูกข้าวพันธุ์หอมปทุม ตั้งแต่ ส.ค.63 และเก็บไข่ไก่ เก็บผลผลิตทางการเกษตร พืชผักสวนครัว ในโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพัฒนาภาค 3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และช่วยเหลือกำลังพลผู้มีรายได้น้อย ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.64 พลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 เยี่ยมอาการและมอบกระเช้าให้กำลังใจ จ.ส.อ. ทวีศักดิ์ พิมสาร ตำแหน่ง จนท.ฝกร.สนภ.3 นทพ. ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนสนับสนุน สนภ.3 นทพ. ซึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ บ้านพักกำลังพล สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 6 ม.ค.64 พลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3  จัดโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาภาค 3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และช่วยเหลือสมาชิก(สมทบ) ซึ่งเป็นกำลังพลผู้มีรายได้น้อย ให้ได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไป  โดยมี...การเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์, เลี้ยงหมูเหมยซาน, ไก่ไข่, ปลูกข้าว, ปลูกต้นกล้วย, ปลูกข้าวโพด, พืชผักสวนครัว และอื่นๆ พร้อมนำจำหน่ายโรงประกอบเลี้ยงสำนักงานพัฒนาภาค 3 , ข้าราชการและกำลังพล สนภ.3 นทพ. และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
เมื่อวันที่ 5 ม.ค.64 โดย พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการปรับปรุงถนน ภายในที่ตั้งหน่วย เนื่องจากถนนเดิมได้ชำรุด ทรุดโทรม ซึ่งปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่


     

                                                                                                             

ประวัติความเป็นมา

สํานักงานพัฒนาภาค ๓
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย