Home

สนภ.3 นทพ. ร่วมงาน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร อ.ดอยหล่อ

 

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ. 

ร่วมพิธีเปิดงาน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร อำเภอดอยหล่อ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   

โดยมี นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี 

ณ ศูนย์ราชการอำเภอดอยหล่อ  อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่