Home

ถวายเหรียญหลวงปู่ทอง รุ่น พัฒนาชาติไทย 2562
เมื่อวันที่ 20 ก.ย.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ.
จัดผู้แทนนำเหรียญหลวงปู่ทอง รุ่น พัฒนาชาติไทย 2562 ซึ่ง สนภ.3 นทพ.
ได้จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 8 รอบ พระพรหมมงคล วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)
เพื่อมอบเป็นสังฆานุสติที่ระลึกแก่ศรัทธาประชาชนที่มาร่วมงาน
ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่