ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อ 12 ส.ค. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ. นพค.32 สนภ.3 นทพ.
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  12 สิงหาคม 2561
ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่