ชุดปฏิบัติจิตวิทยา และประชาสัมพันธ์


              เมื่อ 1 พ.ค. 61 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ. จัดชุดปฏิบัติจิตวิทยา และประชาสัมพันธ์
ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ,เทศบาลตำบลดอนแก้ว และ เครื่อข่ายภาคประชาชนลงพื้นที่
ร่วมปรึกษาหารือ/ประสานงานสร้างเครือข่าย การรับรู้ ข้อมูลการเตรียมความพร้อมการพัฒนา
ขุดลอกคลองแม่ข่าให้กับประชาชน "แบบเคาะประตูบ้าน "เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
กับประชาชน ในชุมชน ผลการปฏิบัติ ประชาชน มีความยินดีพร้อม สนับสนุน สนภ.3 นทพ.
ในการพัฒนาฯ ด้วยความเต็มใจ ณ พื้นที่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริมและเทศบาลนครเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา บ้านดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
โทรศัพท์ : 0-5336-9695 โทรทหาร: ๓๐๓๑๙๐๒ E-Mail : signal.3afdc@gmail.com 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.